Our Services

Technical Support

Heeft u belangrijke projecten of complexe engineering opdrachten maar zijn uw eigen teams of kennis te beperkt? Wij begeleiden u, stap voor stap en in nauw overleg doorheen het hele traject. Wij staan u bij als project leider, project ingenieur, werkvoorbereider of maintenance engineer. Ook bij het opstellen van een prijs aanvraag en bij het analyseren van offertes kunnen we u ondersteunen.

Programming Support

Heeft u ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van websites of Apps dan staan wij klaar. Met een uitgebreide kennis en ervaring met onder andere diverse databases, web development en ontwikkeling van apps kunnen wij een oplossing bieden voor uw uitdagingen.

Commissioning and Maintenance

Technische installaties in gebouwen worden steeds complexer. De techniciteit wordt hoger, de vraag naar energie besparingen steeds sterker en de grens tussen Facility en IT steeds vager. Daarenboven neemt de administratieve last steeds toe.
Alvorens een gebouw of installatie in dienst te nemen is het belangrijk dat het uitvoerig getest wordt onder verschillende scenarios. Hebt u hulp nodig bij het opstellen, het uitvoeren of het analyseren van de resultaten van deze testen alsook bij het uitwerken van eventuele opvolg acties? Dan kan u op onze expertise rekenen.
Wij staan u bij om ervoor te zorgen dat uw onderhoudspartij of onderhoudsteams de prestaties van uw gebouw op het vlak van energie, comfort en veiligheid tijdens de volledige levensloop op het gewenste peil houdt. We analyseren uw onderhoudsprogramma en doen aanbevelingen ter optimalisatie. We bekijken ook of het onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd en dat alle vereiste rapporten en documentatie ontvangen werd.

CAD-Engineering

We ondersteunen u bij het uittekenen van de meest uiteenlopende technische toepassingen: het uitwerken van productietekeningen, 2D en 3D-visualisaties, technische tekeningen, detailtekeningen of het digitaliseren van oude plannen. We hebben de kennis om elke ontwerpopdracht te helpen realiseren, in welke sector u ook actief bent.